75. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 75)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

15 Jun 18 37 IBrig-(3) = former I/IR75, IV/IR 91, III/IR 75: II, IV/IR 75 by now

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV